Forum Medicina Sportiva
Lipiec 20, 2024, 17:19:16 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Rejestracja  
Strony: [1] 2   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Uwaga ważne ! Nowy termin walnego zgromadzenia PTMS  (Przeczytany 34198 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
CK.One
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 35


Zobacz profil
« : Październik 10, 2013, 19:28:21 »

Koleżanki i Koledzy ! Panujące władze PTMS postanowiły utrudnić nam udział w walnym zgromadzeniu zwołując go na 14 listopada wieczorem czyli w czwartek to jest pierwszego dnia zjazdu, a nie jak zwykle w ostatnim dniu. Chyba każdy to zrozumiał, że zarząd poczuł się zagrożony po tym jak nie wykonał uchwały walnego z Bydgoszczy. Czują pismo nosem ,że chcemy im serdecznie podziękować za ostatnią kadencję i sprawę uwalenia certyfikatów zaawansowanych. Jeżeli chcemy uratować certyfikaty i wysłać w niebyt obecny zarząd to musimy pojawić się we Wrocławiu 14 listopada wieczorem na walnym PTMS. Nikt tego nie zrobi za nas. Dlatego należy zwołać wśród lekarzy z certyfikatami mobilizację. Jeżeli macie kontakt z kolegami to proszę skopiujcie tego maila i roześlijcie   do wszystkich zainteresowanych. Zmieniajcie terminy rezerwacji w hotelach! Dzwońcie do znajomych doktorów. Musimy wysłać w kosmos  grabarzy  badań dorosłych sportowców.
Zapisane
manhunter
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 393


Zobacz profil
« Odpowiedz #1 : Październik 10, 2013, 20:40:58 »

Kto może niech przyjedzie 14.11 w czwartek
o 19- Walne jest>>>>>>>>>>gdzie musimy większość stanowić))))))
Zapisane
news
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 313


Zobacz profil
« Odpowiedz #2 : Październik 15, 2013, 11:23:12 »

Mamy ogromne szanse na wyjaśnienie i uregulowanie nurtujących nas problemów! Ale potrzebna jest obecność WSZYSTKICH zainteresowanych!!! To bardzo ważne! Wiadomo, że większość  będzie zmuszona opuścić dwa dni pracy, ale w tej sytuacji po prostu nie ma innego wyjścia ! Weźmy sprawy w swoje ręce!!
Zapisane
szafran
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 274


Zobacz profil
« Odpowiedz #3 : Październik 18, 2013, 00:20:04 »

Walne Zebranie w czwartek 14.11.2013 o  godzinie 19.00!! Drugi termin o 19.30!!!
Naprawdę  trzeba być na zebraniu! Są ważne kwestie do przegłosowania, chociażby sprawa certyfikatów.Proszę a oto cytat z
REGULAMINU UZYSKIWANIA CERTYFIKATU z www.ptms.org.pl
,,
§10
1. Certyfikat wydaje się na okres 2 lat, z możliwością trzykrotnego
przedłużenia.
2. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 2 lata jest:
a) coroczne uczestnictwo w zjeździe naukowym lub w kongresie organizowanym
przez PTMS;
b) złożenie corocznego sprawozdania o realizacji świadczeń, których mowa w §
8 ust.1 b
3. Certyfikat może być przedłużony na okres 1 roku w przypadku, gdy lekarz:
a) uczestniczył wyłącznie w 1 zjeździe naukowym lub w kongresie
organizowanym przez PTMS w ciągu 2 lat;
b) złożył coroczne sprawozdanie o realizacji świadczeń, których mowa w § 8
ust.1 b.
4. Certyfikat traci ważność w przypadku braku złożenia wniosku o jego
przedłużenie w terminie zakończenia jego ważności."


A CO POTEM?
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2013, 00:22:31 wysłane przez szafran » Zapisane
manhunter
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 393


Zobacz profil
« Odpowiedz #4 : Październik 18, 2013, 20:34:06 »

Co to znaczy z mozliwością 3- krotnego przedłużenia?
A potem od nowa ABC kursy?
Zapisane
CK.1
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 2


Zobacz profil
« Odpowiedz #5 : Październik 19, 2013, 00:08:12 »

a potem pan Fur.....(to ten od chłamu medycznego )i spółka i nic więcej .badania sportowców w całej Polsce chłop sam ogarnie. super doktor z dużym ego.
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2013, 14:18:35 wysłane przez CK.1 » Zapisane
manhunter
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 393


Zobacz profil
« Odpowiedz #6 : Październik 19, 2013, 11:00:21 »

ten regulamin zacytowany,już obowiązuje?
Czy dopiero ma obowiązywać?
jeżeli obowiązuje,to ja już nie mam prawa orzekać.
Zapisane
certyfikat.ptms.1
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 10


Zobacz profil
« Odpowiedz #7 : Październik 19, 2013, 14:05:01 »

Koleżanki i Koledzy
W sposób oczywisty Zarząd zlekceważył uchwałę Walnego Zebrania z 2011 roku  i przygotował zupełnie sprzeczny z oczekiwaniami społecznymi i  oczekiwaniami lekarzy certyfikowanych regulamin. Czyli przygotował się do ewidentnej walki z nami nie licząc się zupełnie z potrzebami społecznymi. Pamiętajcie więc , że nie bez przyczyny ustalono termin walnego na czwartek 14.11.!!Ale my musimy wziąć udział w Walnym. To nasz obowiązek , to leży w naszym interesie. Walczymy o dostęp do badań dla wszystkich sportowców w Polsce i o prawo do badania ich przez każdego lekarza z certyfikatem !

   grupa inicjatywna lekarzy certyfikowanych

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego
do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia kursu
wprowadzającego
do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej nadawanego przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Sportowej.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Zarządzie Głównym - oznacza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej;
b) Towarzystwie - oznacza Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
c) PTMS - oznacza Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
d) Certyfikacie - oznacza certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej;
e) Biurze - oznacza Biuro Certyfikatów PTMS;
f) Egzaminie - oznacza Egzamin z ABC Medycyny Sportowej;
g) Konsultancie krajowym - oznacza konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sportowej
h) Konsultancie wojewódzkim - oznacza Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sportowej
§3
1. Ustanawia się certyfikat uprawniający lekarza do przeprowadzania badań i wydawania
orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
2. Wzór certyfikatu określa Zarząd Główny PTMS.
3. Certyfikat upoważnia do zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń, o których mowa w ust.1.
4. Lekarz posiadający certyfikat ma prawo do posługiwania się pieczątką, której wzór określono w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wzór pieczątki jest opublikowano na stronie internetowej Towarzystwa www.ptms.org.pl.
§4
1. Nadzór nad prawidłowym trybem przyznawania certyfikatów sprawują: Prezes PTMS,konsultant krajowy oraz właściwy konsultant wojewódzki.
2. Obsługę spraw związanych z wydawaniem i rejestrowaniem certyfikatów prowadzi Biuro.
3. Biuro mieści się w siedzibie V-ce prezesa PTMS ds. organizacyjnych.
4. Rejestr certyfikatów publikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa www.ptms.org.pl.
II. Warunki uzyskiwania certyfikatu
§5
Certyfikat przyznaje Zarząd Główny na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu wymogów formalnych.
§6
Certyfikat PTMS mogą uzyskać lekarze, którzy:
1. posiadają specjalizację w następujących dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, ortopedia i traumatologia, rehabilitacja medyczna, medycyna rodzinna;
2. ukończyli kurs ABC medycyny sportowej - wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, na podstawie programu specjalizacji w medycynie sportowej, zgodnie z harmonogramem kursu specjalizacyjnego lub kursu doskonalącego przyjętym corocznie przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i opublikowanym na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl;
3. zdali egzamin ABC medycyny sportowej - wprowadzenie do specjalizacji w
dziedzinie medycyny sportowej, którego warunki określa Zarząd Główny;
4. otrzymali pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego na podstawie odbytej rozmowy dotyczącej orzecznictwa sportowo-lekarskiego;
5. prowadzą działalność leczniczą w grupowej praktyce lekarskiej lub w
ramach indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej we właściwej dla miejsca zamieszkania okręgowej izbie lekarskiej w publicznym lub niepublicznym podmiocie leczniczym o profilu medycyna sportowa;
6. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza;
7. uiścili opłaty związane z odbyciem właściwych kursów, wydaniem oryginału lub duplikatu albo wznowieniem certyfikatu w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu.
§7
Certyfikat może uzyskać lekarz, który nie jest członkiem PTMS.
III. Obowiązki wynikające z posiadania certyfikatu
§8
1. Lekarz, który posiada certyfikat jest zobowiązany do:
a) przestrzegania przepisów w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego określonych przez Ministra Zdrowia;
b) przedkładania corocznie do konsultanta wojewódzkiego oraz Biura Certyfikatów sprawozdań z bieżącej działalności, w których zawarto następujące dane: miejsce udzielania świadczeń, liczba udzielonych świadczeń, liczba wydanych orzeczeń, sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
c) informowania konsultanta wojewódzkiego o każdorazowej zmianie miejsca udzielania świadczeń.
2. Lekarz, który posiada certyfikat wyraża zgodę na przeprowadzenie merytorycznej kontroli działalności oraz udostępnienia dokumentacji następującym podmiotom upoważnionym do kontroli: konsultantowi krajowemu, konsultantowi wojewódzkiemu oraz upoważnionemu przez Zarząd Główny członkowi Zarządu Głównego.
3. Kontrolę w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego przeprowadza się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
IV. Tryb uzyskiwania certyfikatu
§9
1. Wniosek o wydanie certyfikatu po zaopiniowaniu przez konsultanta wojewódzkiego należy przesłać do "Biura Certyfikatów".
2. Wzór wniosku oraz adres Biura opublikowane są na stronie internetowej Towarzystwa www.ptms.org.pl
3. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników egzaminu.
4. Rozpatrzenie następuje w terminie do 30 dni po wpłynięciu wniosku do Biura.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku, certyfikat nie jest wydawany.
6. Biuro przesyła certyfikat do właściwego konsultanta wojewódzkiego.
7. Odbiór certyfikatu następuje u konsultanta wojewódzkiego, a w przypadku braku konsultanta wojewódzkiego u wiceprezesa ds. organizacyjnych PTMS.
V. Termin ważności certyfikatu
§10
1. Certyfikat wydaje się na okres 2 lat, z możliwością trzykrotnego przedłużenia.
2. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 2 lata jest:
a) coroczne uczestnictwo w zjeździe naukowym lub w kongresie organizowanym przez PTMS;
b) złożenie corocznego sprawozdania o realizacji świadczeń, których mowa w § 8 ust.1 b
3. Certyfikat może być przedłużony na okres 1 roku w przypadku, gdy lekarz:
a) uczestniczył wyłącznie w 1 zjeździe naukowym lub w kongresie organizowanym przez PTMS w ciągu 2 lat;
b) złożył coroczne sprawozdanie o realizacji świadczeń, których mowa w § 8 ust.1 b.
4. Certyfikat traci ważność w przypadku braku złożenia wniosku o jego przedłużenie w terminie zakończenia jego ważności.
VI. Zawieszenie lub odebranie certyfikatu
§11
1. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje zawieszeniem lub odebraniem certyfikatu przez Zarząd Główny na wniosek konsultanta krajowego, konsultanta wojewódzkiego lub upoważnionego do kontroli członka zarządu PTMS.
2. Lekarz, któremu zawieszono lub odebrano certyfikat otrzymuje decyzję w formie pisemnej.
3. W przypadku zawieszenia lub odebrania certyfikatu lekarzowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Komisji ds. kształcenia PTMS w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji.
4. Komisja ds. kształcenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozpatruje wniosek i wydaje decyzję.
5. W przypadku podtrzymania przez Komisję ds. kształcenia decyzji o zawieszeniu lub odebraniu certyfikatu lekarzowi przysługuje prawo do złożenia w terminie 14 dni odwołania do konsultanta krajowego.
6. Decyzja konsultanta krajowego jest ostateczna.
VII.Wznowienie certyfikatu
§12
1. W przypadku zawieszenia lub odebrania certyfikatu lekarz ma prawo do jego wznowienia.
2. Wznowienie następuje po spełnieniu wymogów, które stanowiły podstawę zawieszenia lub odebrania certyfikatu.
3. Wznowienie następuje na wniosek zainteresowanego złożony przed upływem 3 lat od momentu zawieszenia lub odebrania certyfikatu.
4. Wznowienie po upływie 2 lat następuje na zasadach ogólnych określonych w
§6.
VIII. Postanowienia końcowe
§13
1. Wszystkie kwestie dotyczące certyfikatu, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga konsultant krajowy
2. Decyzja konsultanta krajowego jest ostateczna.
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
prof. dr hab. med. Anna Jegier
Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu PTMS dnia 25 maja 2012 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2012 r.

« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 14:21:27 wysłane przez certyfikat.ptms.1 » Zapisane
nemo
Aktywny użytkownik
***
Wiadomości: 212


Zobacz profil
« Odpowiedz #8 : Październik 19, 2013, 17:44:42 »

Ciekawe co w tej sytuacji? dla przypomnienia nasza uchwała, nie wszyscy byli , nie wszyscy pamiętają .......

Uchwała Walnego Zebrania Członków PTMS w dniu 14.10.2011
Ustanawia się następujące zmiany dotyczące Certyfikatu PTMS uprawniającego do orzekania w sporcie:

1.   Certyfikat wydaje się do orzekania bez ograniczenia wiekowego sportowców.
2.   Pierwszy certyfikat wydaje się na okres dwóch lat, drugi - na okres trzech lat, a lekarze posiadający certyfikaty nieprzerwanie przez okres pięciu lat otrzymują certyfikat na czas nieokreślony.
3.   Ustanawia się jednolity wzór pieczątki lekarskiej zawierającej następujące dane:
imię i nazwisko lekarza
lekarz upoważniony do orzekania w sporcie
certyfikat PTMS nr …..... (w przypadku ograniczenia czasowego formuła: ważny do …)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


I CO W TEJ SYTUACJI? Uchwała Walnego , czy regulamin Zarządu?
A może co 6 lat kolejny egzamin ? Przecież to absurd!
Zapisane
manhunter
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 393


Zobacz profil
« Odpowiedz #9 : Październik 20, 2013, 11:51:55 »

potrzebna będzie opinia prawna,że to bezprawie,jestem przekonany.
najważniejsza rzecz,żeby większość była na walnym 14.11 o godz.19
Oczywiście w czwartek 14 listopada o godzinie 19 w Hotelu Haston
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 18:28:02 wysłane przez manhunter » Zapisane
prakorzen
Aktywny użytkownik
***
Wiadomości: 185


Zobacz profil
« Odpowiedz #10 : Październik 21, 2013, 13:39:29 »

To jak to ma niby być ? Trzy razy przedłużany certyfikat od 2012 roku?Bo prawo nie działa wstecz? Chociaż jakie to prawo? To ewidentne bezprawie! Co?
Zapisane
news
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 313


Zobacz profil
« Odpowiedz #11 : Październik 22, 2013, 11:27:10 »

Pewnie jeżeli nie rozpocznie się specjalizacji , nie przedłużą certyfikatu. No i będzie problem , bo specjalistów nadal nie będzie a PTMS będzie mógł szkolić kolejnych ,, jeleni " na kolejne 6 lat . I tak w kółko! Czysta hipokryzja! Absurd goni absurd!

**
A tak dla przypomnienia: aby głosować na Walnym trzeba mieć uregulowane składki członkowskie! Sprawdzić i przypomnieć wszystkim znajomym!
Zapisane
manhunter
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 393


Zobacz profil
« Odpowiedz #12 : Październik 22, 2013, 19:38:26 »

tak to ważne,bardzo,kto nie będzie miał opłaconych składek PTMS-50 zł,nie będzie na liście walnego,i NIE będzie mógł głosować))))
Zapisane
certyfikat.ptms.1
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 10


Zobacz profil
« Odpowiedz #13 : Październik 23, 2013, 11:33:43 »

Koleżanki i Koledzy
To ważne!
Do 5.11.2013 należy wpłacić składkę członkowska za 2013 rok  w wysokości 50 zł w formie przelewu na konto ZG PTMS
Konto:
PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi 03 1020 3352 0000 1602 0101 84
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
Zarząd Główny
Pl. Gen. J. Hallera 1
90-647 Łódź

Prosimy o przypomnienie wszystkim znajomym|!!!!!

      grupa inicjatywna lekarzy certyfikowanych
Zapisane
barca.jw5
Aktywny użytkownik
***
Wiadomości: 177


Zobacz profil
« Odpowiedz #14 : Październik 24, 2013, 09:41:52 »

Pewnie jeżeli nie rozpocznie się specjalizacji , nie przedłużą certyfikatu. No i będzie problem , bo specjalistów nadal nie będzie a PTMS będzie mógł szkolić kolejnych ,, jeleni " na kolejne 6 lat . I tak w kółko! Czysta hipokryzja! Absurd goni absurd!

**
A tak dla przypomnienia: aby głosować na Walnym trzeba mieć uregulowane składki członkowskie! Sprawdzić i przypomnieć wszystkim znajomym!

A jak w danej miejscowości nie będzie już żadnego lekarza do przeszkolenia  to kto będzie badał sportowców jeżeli temu , kto już ma zabiorą ? Przecież to nieracjonalne. Ten , który ma ten certyfikat jest jużbardziej w temacie niż taki początkujący. Niech ten Zarząd się zastanowi co robi , bo to trzeba będzie odkręcac z powrotem.
Zapisane
Strony: [1] 2   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!